Trung tâm trợ giúp

Trung tâm trợ giúp

Chúng tôi có thể giúp. Gửi cho chúng tôi chủ đề mô tả đúng nhấtvấn đề của bạn với các chi tiết cụ thể của bạn trên [email protected]

Làm cách nào để thay đổi kênh nhận OTP?

Có hai cách để nhận OTP: qua e-mail và qua điện thoại. Bạn phải hoàn thành việc xác nhận email và số điện thoại của bạn. Thông thường, để nhận được tin nhắn xác nhận hoặc OTP từ chúng tôi, bạn sẽ nhận được dưới dạng email. Nhưng nếu bạn...

Yêu cầu thay đổi thông tin

Thay đổi tên và địa chỉ e-mail Thay đổi tên và địa chỉ email không được phép. Nếu khách hàng thay đổi tên-họ của họ, thông tin trong Dữ liệu IUX sẽ không còn khớp nữa, gây ra sự cố với tiền gửi và rút tiền từ hệ thống. Vui...

Tôi nên làm gì nếu tôi cho rằng ai đó có quyền truy cập vào tài khoản của mình?

Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi ngay mật khẩu của mình và thông báo cho chúng tôi về những gì đã xảy ra. Nếu tính riêng tư của tài khoản của bạn bị suy yếu, chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi nền tảng giao dịch và mật khẩu...

Tôi có thể thay đổi đòn bẩy của mình không?

Bạn có thể thay đổi đòn bẩy trên tab Tài khoản của tôi và nhấp vào tab đó. Thay đổi Đòn bẩy trong Khu vực Thành viên Bằng cách này, các thay đổi về đòn bẩy có hiệu lực ngay lập tức. Nhưng sẽ được điều chỉnh theo biên độ...