ศูนย์ช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ

ให้เราช่วยคุณ ส่งข้อคำถามที่อธิบายถึงปัญหาที่คุณกำลังพบเจอมาถึงเราได้ทาง [email protected]

การเปลี่ยนช่องทางการรับ OTP

ในการรับ OTP มีอยู่สองช่องทางคือ ทางอีเมลและทางโทร...

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

หากลูกค้าเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ข้อมูลใน IUX Data จะไ...

ฉันควรทำอย่างไรหากคิดว่ามีคนอื่นเข้าถึงบัญชีของฉัน

เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีและแจ้งให้เราท...

ฉันสามารถเปลี่ยนเลเวอเรจได้หรือไม่

คุณสามารถเปลี่ยนเลเวอเรจได้ในแท็บ บัญชีของฉัน และค...